Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap Scholen (afgekort WMS)  bepaalt dat elke school een MR moet hebben. Op stichtingsniveau hebben we de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin een vertegenwoordiging zit van de schoolmedezeggenschapsraden (in totaal bestaat de GMR uit 3 ouders en 3 leerkrachten).

De bevoegdheden van de MR bestaan uit een advies- en/of een instemmingsrecht op een aantal beleidsterreinen van het bevoegd gezag. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in een medezeggenschapsreglementDe (G)MR-reglementen als mede de verdeling van de bevoegdheden kunt u vinden op de website van de Stichting PrimeniusOuders kunnen het openbare gedeelte van de vergaderingen bijwonen.

e-mail mr.bonifatiusschool@primenius.nl