Schoolbestuur

De RK Bonifatiusschool maakt deel uit van de Stichting Primenius, een  Katholieke Stichting die  onderwijs verzorgt aan kinderen in de provincies Groningen en Drenthe.