Over ons

Onze leerlingen zijn in doorlopende, gecombineerde leeftijdsgroepen  ingedeeld om zich te kunnen identificeren met groepsgenoten. (Digitale)  leerlijnen  vormen de leidraad voor ons pedagogisch en didactisch handelen. De leerlingen zijn mede-eigenaar van hun eigen leerproces.

  • Betrokkenheid,  zelfstandigheid en uitdaging zijn  vaste criteria van waaruit gewerkt wordt.
  • Onze kinderen leren eigen verantwoordelijkheid te nemen en we vergroten  hun  zelfstandigheid (onder andere door dagtaken/ weekplanningen).
  • We hebben hoge verwachtingen van kinderen  en we halen dat wat mogelijk is uit de kinderen:  onze opbrengsten zijn goed
  • We bieden een hoge kwaliteit van basisleerstof: we gebruiken moderne methodes, media en technieken die passen in deze tijd. We bieden een breed lesaanbod met aandacht voor leren op maat: ‘Elk kind is uniek en heeft talent, aan ons om deze te ontdekken’. We hebben enthousiaste, betrokken leerkrachten: ‘De leraar maakt immers het verschil’.
  • Engels bieden we aan vanaf groep 1 en muzieklessen worden gegeven door de muziekschool. Onze digitale schoolborden worden optimaal ingezet en onze katholieke identiteit is zichtbaar in ons dagelijks handelen.  We hebben verschillende vormen van samenwerken, zowel binnen als buiten de school: professionals, ouders, voorschoolse-, tussenschoolse- en naschoolse opvang, peuterspeelzaal, voortgezet onderwijs, etc.
  • Het gebruik van het anti-pestprogramma `KiVa´ zorgt er voor dat er ook op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling  een doorgaande lijn is.