Identiteit

Onze katholieke identiteit komt binnen onze school naar voren in de vorm van vieringen, kringgesprekken en sociale omgang. Het is verweven in ons onderwijs en een vast onderdeel van het lesrooster. Onze school  heeft een duidelijk herkenbare plaats binnen de lokale geloofsgemeenschap.

Vieren
De vieringen op onze  school zijn heel belangrijk. We willen de bijzondere momenten gedurende het jaar en de bijzondere momenten in het leven samen beleven.

Leren
Op onze school leren de kinderen over de wereld van geloven en over wat we vanuit de traditie willen doorgeven. Daarbij spelen de verhalen en gebruiken uit de Bijbel en de kerkelijke traditie een centrale rol. De Bijbelverhalen willen we met de kinderen doorvertalen naar het leven in onze tijd.

Zorgen
Als school stellen wij aandacht en zorg voor elkaar centraal, zowel voor elkaar binnen de school als voor de omgeving waarin de school staat. Als katholieke school spelen daarbij belangrijke waarden en normen - zoals een positieve kijk op de samenleving, verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar - een rol.

Gemeenschapsvorming
Onze school is als school zelf een gemeenschap en staat middenin de maatschappij.

Op allerlei manieren werken we eraan om een goede band op te bouwen met mensen binnen en buiten de school. Uitgangspunt daarbij is het respectvol omgaan met elkaar. Wij zien ouders als partners, waarmee we samenwerken op het gebied van onderwijs en opvoeding.