Missie & Visie

Wij willen vanuit een positieve levenshouding en door het bieden van een veilige omgeving kinderen brengen tot een optimale leerprestatie. Ons onderwijs is gebaseerd op de uitgangspunten van Effectief Onderwijs. De Bonifatiusschool wil elk kind de gelegenheid geven zich toe te rusten met kennis en vaardigheden, om zich te ontwikkelen tot een waardevol mens voor de samenleving.

Onze school heeft het onderwijs zo georganiseerd, dat kinderen in acht aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen. In deze 8 jaren wordt een basis gelegd voor het volgen van het type voortgezet onderwijs dat bij het kind past. De school geeft aan of het kind beter kan doubleren of versnellen.