Missie & Visie

Missie

Door kinderen écht te zien,  naar ze te luisteren, warmte te bieden en positiviteit en vertrouwen uit te stralen laten we ieder kind tot zijn recht komen, zodat het zich maximaal kan ontwikkelen.

Visie

We geven onze kinderen een stevige basis mee van kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen tot een zelfstandig en waardevol mens binnen de steeds veranderende maatschappij. Door het gepersonaliseerde en activerende onderwijs dat wij bieden, in een leerrijke omgeving waarin iedereen zijn unieke zelf kan zijn, wordt ieder kind gestimuleerd zich maximaal te ontplooien.

Op de Bonifatiusschool gaan we met elkaar om op basis van gelijkwaardigheid. Daarbij gaan we uit van de normen en waarden die bij onze katholieke levensovertuiging passen: wederzijds respect en begrip, rekening houden met elkaar en verantwoordelijkheid dragen voor elkaar.

Kernwaarden van de school
- Positiviteit 
- Gelijkwaardigheid
- Omzien naar elkaar
- Eigenaarschap
- Ontwikkeling