BSO

Met ingang van 2 maart 2020 bieden wij voor- en naschoolse opvang op school. Op onze buitenschoolse opvang (BSO) heeft uw kind de mogelijkheid om zijn of haar vrije tijd voor en/of na school en tijdens de vakanties op een prettige manier door te brengen. 

Voor meer informatie over onze BSO verwijzen we u graag naar http://www.tamariki.nl