Verkeer

Onze leerlingen komen uit alle delen van het dorp en zelfs daarbuiten. Ze worden veelal met de auto gebracht of komen op de fiets. De  auto’s worden aan de voorzijde van de school aan de Kapelweg geparkeerd. Aan de achterzijde gebeurt dit aan de Boelmans Kranenburghstraat. De toegangshekken naar het plein liggen aan beide straten. De kinderen die op de fiets komen stappen af voor het kleine hek en lopen naar de fietsenstallingen. Onder schooltijd zijn de hekken gesloten. De hoofdingang van de school is te bereiken via beide toegangshekken.

Onze kinderen moeten weten hoe ze veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Verkeerssituaties rond de school en de schoolroutes veiliger maken, staan bij ons hoog op de prioriteitenlijst. De verkeerseducatie bij ons op school  richt zich  op theoretische kennis, praktische vaardigheden en een goede attitudevorming. Hierdoor zullen de kinderen  zich in de loop der jaren veilig verkeersgedrag eigen maken en dit ook weten te behouden.

We hebben een verkeerscommissie, die tot doel heeft om op alle mogelijke manieren de verkeersveiligheid te vergroten. De verkeerscommissie bestaat uit een leerkracht en twee verkeersouders.

Het verkeersveiligheidlabel
De Bonifatiusschool heeft laten zien dat zij aan alle veiligheidscriteria voor een verkeersveilige school werkt en ook praktische lessen naast de theorie onderwijst aan de leerlingen. Daarmee heeft de school het VVL van de provincie Groningen verdiend.