Hoofdluis

Na iedere vakantie worden de leerlingen door moeders gecontroleerd op luizen.  Indien er luizen geconstateerd worden dan worden de ouders van het kind hier persoonlijk over geïnformeerd door de groepsleerkracht. De overige ouders ontvangen een brief waarin wordt aangegeven dat er luizen zijn geconstateerd in de groep van hun kind. Na twee weken vindt er altijd een nacontrole plaats.

We blijven op zoek naar moeders die willen meehelpen tijdens de luizencontroles. Heeft u interesse? Dan horen wij dit graag!