Logopedie

De gemeente Vlagtwedde heeft 3 logopedistes in dienst die werkzaam zijn op  alle basisscholen in de gemeente. De logopediste heeft elke week een vast dagdeel waarop ze de scholen bezoekt. Op de Bonifatius werkt ze op de maandagochtend. Aan het begin van het schooljaar worden alle kinderen uit groep 2  gescreend:

Er wordt een korte spraak- en taaltest afgenomen om mogelijke problemen  vroegtijdig te ontdekken. Oudere kinderen en allerjongsten kunnen door de school of de ouders zelf aangemeld worden..

Redenen van aanmelding kunnen zijn:

  • Uitspraakproblemen ( het nog niet goed kunnen  uitspreken van klanken of klankverbindingen op een leeftijd dat dat wel verwacht wordt)
  • Taalachterstand ( te weinig woordkennis; niet goed kunnen formuleren van zinnen of een verhaal)
  • Heesheid
  • Niet vloeiend praten
  • Verkeerd tonggebruik ( de tong ligt te ver naar voren en veroorzaakt problemen met het slikken en praten; het kan gebitsafwijkingen tot gevolg hebben)
  • Onvoldoende auditieve vaardigheden.( onvoldoende goede luisterhouding; problemen met het vasthouden en verwerken van informatie)

Na de screening wordt in overleg met de leerkracht een behandellijst opgesteld. De behandeling gebeurt wekelijks onder schooltijd en duurt ongeveer een half uur. De ouders en leerkrachten worden bij de behandeling betrokken via een schrift en gesprekken. In het schrift staat waaraan met de kinderen gewerkt wordt en wat van ouders verwacht wordt om thuis te oefenen.